A Szent Jobb ünnepe a korabeli Nagyváradon

A Szent Jobb ünnepe Nagyváradon címmel tudósít a Nagyvárad napilap 1942. május 4-én megjelent száma városunk számára legnagyobb ünnepéről, a Szent László évről, annak is kimagasló eseményéről, Szent István királyunk jobbjának váradi útjáról.

Farkas László

Pillantsunk vissza kicsit a múltba, és a korabeli tudósító szemével lássuk annak a napnak az eseményeit, persze, a teljesség igénye nélkül. Szent László, városalapító királyunk szentté avatása 750. évfordulójának tiszteletére rendezte meg Nagyvárad a Szent László évet. Az előkészületek már hetekkel azelőtt megkezdődtek, hiszen a város meg akarta mutatni az országnak, hogy méltó nagy királyának emlékéhez. A zászlódíszbe öltözött Szent László téren, szemben a turulmadaras Országzászlóval, már áll a hatalmas tábori oltár. A katonai és rendőri kordon élő gyűrűt von a tér köré. A környező utcákban zárt sorokban helyezkednek el a különböző csoportok, melyek a térre való bevonulásra várakoznak. Pontban nyolc órakor a csoportok elindulnak sorban a téren kijelölt helyeikre, hogy bevárják a Szent Jobb és az egyházi és világi méltóságok érkezését.

Korabeli kép: Nagyváradi Szent László év 1942-ből és a díszszázad tisztelgése mellett a Szent Jobb elindult Nagyváradról
Aranyvonat
Az Aranyvonat, Szent István jobbjával Biharpüspöki felől fut be az Ősi állomásra. Arany és ezüst cirádákkal, festéssel és keresztekkel díszítettek a vagon oldalait. Az egyik oldalon az 1038-as, a másikon az 1938-as szám van felfestve. „A hatalmas teremkocsi metszett üvegfalai mögött a Szent István templom kicsinyített mintája: benne magyar Szent Koronával és magyar címeres, hímzett, bordó bársony terítőn, ékkövekkel, igazgyöngyökkel, aranypántokkal díszített üvegburában nyugszik a Szent Jobb”, írja a tudósító.
Az Aranyvonathoz öt termes kocsi csatlakozik, ezekben foglalnak helyet az ereklyét kísérő méltóságok és a koronaőrök. Serédi Jusztinián hercegprímás és kísérete a biharpüspöki állomásról egyenesen a Székesegyházba vonul csendes misére. Mise után újra vonatra szállnak, és a díszes szerelvény Ősi felé veszi útját. Az Ősi állomásról sűrű tömeg és feldíszített házak között halad a vonat a Rhédey kert felé. A Hadapródiskola előtt 1500 postagalamb várja kosarakban a vonatot, hogy az érkezés pillanatában felröppenve elvigyék Nagyvárad üzenetét Komáromba, Győrbe, Érsekújvárra, Székesfehérvárra és más városokba. A Hadapródiskola előtt várják a vonat érkezését Bihar megye és Nagyvárad méltóságai, a papság és az újságírók, valamint a magyar rádió és a posta műszaki személyzete. Megérkeztek az Irgalmas-rend papjai is, akik a Szent Jobb állandó hordozói. A vonat méltóságteljesen begördül a Hadapródiskola elé. A vonatot villanymozdony vontatja, elején magyar és pápai zászlók. A zenekar a Himnuszt intonálja, mikor a vonat megáll. A fogadás a pápai udvar előírásai szerint zajlik. A vonatból elsőként kilépő Serédi Jusztinián hercegprímást dr. Schriffert Béla, a káptalan dékánja és Gerinczy Pál, a Premontrei rend tartományi főnöke köszönti, majd sorban a szatmári és nagyváradi káptalan papjai járulnak köszöntésre. Ezután Bihar megye főispánja, majd Nagyvárad főispánja, végül Soós István polgármester mond üdvözlő beszédet.

Korabeli kép: Nagyváradi Szent László év 1942-ből és a díszszázad tisztelgése mellett a Szent Jobb elindult Nagyváradról
Ereklye
A helyi méltóságok beszédeire a hercegprímás válaszol.
A beszédek után a felsorakozott menet a Szent László tér felé indul. Elöl egy lovasrendőr szakasz, majd a cserkészek, a katonazenekar, a Hadapródiskola díszszázada, apácák, szerzetesek. A Szent Jobb előtt halad Máriássy László ezredes, a koronaőrség kapitánya, az ereklye két oldalán pedig a főispánok és a koronaőrség tagjai. Amikor a menet a Szent László térre ér, és befordul a hatalmas oltár elé, a tömeg kalaplevéve elcsendesedik, és lehajtott fővel köszönti az ereklyét.

A Szent László király szobrának helyére emelt oltárra emelik az ereklyetartót. Ebben a pillanatban ezer galamb röppen fel, hogy hírét vigye Nagyvárad ünnepének. A bíboros, hercegprímás tábori miséjének kezdetét kürtszó jelzi. Mise után a hercegprímás szentbeszédet mondott, melyet hangszórók segítségével a tér minden pontján hallani lehetett.
Díszes menet
A Szent László téri ünnepség után déli 12 órakor indult el a díszes menet, a Kishídon át, a Bémer téren és a Rákóczi úton a székesegyházhoz. A menetet az úton kisebb eső érte, ami azonban nem zavarta meg a ceremóniát. Az út mentén váradiak ezrei fogadták a hercegprímás áldását, amit menet közben, jobb és bal felé osztogatott. A székesegyházban, a kupola alatt felállított emelvényre helyezték a Szent Jobbot, és megkezdődött a bent lévő hatalmas tömeg zarándoklása az ereklyéhez. Időközben az Aranyvonatot, Ősin keresztül átvitték a központi pályaudvarra, és ott a második vágányon állították fel, ahova ezrek jöttek el megtekinteni. Az állomás frissen, fehérre festett épületét a peron és az utca felől is drapériák borították. Délután négy óra után a hercegprímás bevonult a székesegyházba, ahol ima után irgalmas rendi papok vállukra vették az ereklyeházat, és azt körmenetben vitték ki a pályaudvarra.
A pályaudvar előtt és a peronon díszszázad állott, és tiszteletadással fogadta a menetet. A Himnusz hangjaira, a díszszázad tisztelgése mellett a vagonban álló emelvényre helyezték az ereklyetartót, majd öt óra tájban a szerelvény kigördült az állomásból, és elindult Szolnok felé.

(Forrás: Nagyvárad napilap, 1942. május 4.)

Megjelent a Bihari Napló 2016. szeptember 16.-i számában: http://www.biharinaplo.ro/helyi/2016/09/15/a-szent-jobb-unnepe-a-korabeli-nagyvaradon.biharinaplo#registered


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése