A régi Várad ünnepei


1942 májusa, annak is első hete, ragyogó ünnepe volt a visszatért Nagyváradnak. Események, rendezvények sokaságát szervezték a város vezetői a Szent László hét megünneplésére. A legkiemelkedőbbekről már kitűnő munkát írt dr. Jósa Piroska, akinek minden Váradról szóló munkája hiánypótló, főleg nekünk, annak a generációnak, akik akkor még nem éltünk. Sajnos, egyre kevesebb élő tanúja van azoknak az időknek, eseményeknek.
Mai, képzeletbeli utazásunkat az akkori sajtó híradásai és egy kiadvány, egy emlékkönyv alapján tesszük meg szeretett Váradunkon. Az események középpontjában, az Aranyvonat érkezte állt. Azé az Aranyvonaté, ami a Szent Jobbot hozta el az alig másfél éve felszabadult városba. De ezen kívül más, a város magyarságának nagyon fontos események történtek a Szent László héten. A városba érkezett a kormányzóhelyettes a Gábor Áron tüzérhadapród iskola zászlóavatási ünnepségére. Mondanunk sem kell, hogy városunk lakói mekkora szeretettel fogadták a jövendőbeli államfőt. Akkor még senki sem sejtette, milyen tragikus vég vár az ifjú Horthyra. A hét másik kiemelkedő eseménye a Városházán játszódott. A gyűlésterembe felkerült Kontuly Béla alkotása, a Horthy Miklós kormányzó Nagyváradi bevonulását ábrázoló hatalmas kép. Ezen az eseményen is részt vett a kormányzóhelyettes és felesége. A korabeli sajtó szerint ilyen ünneplést régen látott a Városháza “díszgyűlésterme”. Szólott az ünneplés az apának és a fiúnak is egyben. Minden beszédet a hála és köszönet jellemzett, írja a krónikás.


Május 9-én, szombaton a múzeumban bemutatták a József Főherceg által a városnak ajándékozott Bihari Sándor képet. A Zsigmond király és Ulászló találkozása Szent László sírjánál című képet, mely előbb a fiumei főhercegi palotában állt, majd a budai Szent György téli hercegi palota ebédlőjét ékesítette, József főherceg a visszatérés alkalmából ajándékozta Nagyvárad városának. Ekkor helyezte a város a képet letétbe a Múzeumban, most pedig a nagyközönség is láthatja.
Persze más fontos események is történtek. Az egyik ezek közül az egykor a megszállók által eltávolított Szacsvay szobor visszaállítása és Tisza Kálmán szobrának avatása a szülői ház elé, a Tisza Kálmán térre. A Szacsvay szobrot 1937-ben távolították el az Ezredévi emléktérről és a város egyik raktárába vitték, az Erzsébet térre. A visszaállítás előtt restaurálni kellett a szobrot, ugyanis szállítás közben a toll letört. A szobor visszaállítása alkalmából tartott ünnepségen részt vett több oldalági rokon is a terjedelmes Szacsvay családból. Beszédet mondott dr. Soós István polgármester, dr. Szacsvay István pécsi egyetemi magántanár. Az ünnepség koszorúzással és a Szózattal ért véget.
Ugyanezen a napon avatták a Berettyóújfaluból áthozott Tisza Kálmán szobrot is, Szentgyörgyi István szobrászművész alkotását.


A szónokok, Vitéz Nadányi János megyei alispán és Soós István polgármester a Tisza család tagjainak politikai és gazdasági szerepét méltatták beszédeikben. Kiemelték, hogy a város igyekezett a legméltóbb helyet megtalálni a szobornak. Ez a hely pedig az egykori szülői házzal szembeni tér. A Tisza szobor volt az első megvilágított szobor városunkban, írja a korabeli újság. Az ünnepély koszorúzással és a Szózat eléneklésével zárult. A Tisza család néhány tagja és Geszt küldöttsége is részt vett az avatáson.
Hát ilyen dolgokat élhettek át városunk polgárai azokban az időkben.

(Forrás: Nagyváradi Estilap, május 5-9., Szent László éve Nagyvárad 1942.)

Farkas László, Nagyvárad
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése